Dzierżawa włókien

Usługa polega na dzierżawie włókien światłowodowych, pomiędzy wskazanymi lokalizacjami w sieci światłowodowej BESTGO.PL. W ramach usługi wykonywane jest przyłącze do wskazanych przez Klienta lokalizacji. Łącze zakończone jest na przyłącznicy światłowodowej, wyposażonej w gniazda SC/PC (lub na życzenie Klienta inny standard styków światłowodowych).

Usługę dzierżawy włókien światłowodowych oferujemy w dwóch wariantach:

  • Dzierżawa „ciemnych włókien” - w tym przypadku Klient otrzymuje do dyspozycji włókna światłowodowe, na których może realizować dowolną transmisje, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony BESTGO.PL
  • Dzierżawa „szarych włókien” - ta opcja jest zdecydowanie tańsza, jednak wymaga jednoznacznego określenia maksymalnej przepustowości łącza, zbudowanego w oparciu o dzierżawione włókna; jest to ograniczenie typowo formalne.